Slagoffers van Bloed Rivier

1.       Aucamp Pieter Josua b6c7 *27.2.1804 (broer van Johan Diederik [Dirk]) wat saam met Retief vermoor is, + Queenstown 22.11.1895 [B]

2.       Badenhorst Casper Hendrik jnr b2c2d2e1 =21.5.1804 R16/38

3.       Badenhorst Dirk Stephanus Petrus *27.2.1809 (Neef van Casper Hendrik jnr) R16/38

4.       Badenhorst Hendrik *4.3.1816 (swaer van Casper Hendrik jnr) b2c2d4e1 [B] R16/38

5.       Badenhorst Petrus Jacobus =22.3.1807 (broer van Casper Hendrik jnr) b2c2d2e3 [B] R16/38 R21/38 R22/38

6.       Bantjes Jan Gerritze b1c3d3 *8.7.1817 [B] R 16/38 R21/38 R22/38

7.       Beneke Johannes Petrus b15c2 *8.5.1803 [B] R 21/38 R22/38

8.       Bester Barend Jacobus b4c3d4e3 (broer van Paul Michiel) *8.10.1817 [B]

9.       Bester Lourens Rasmus b4c3d4e2 *1.12.1815 (broer van Paul Michiel) [B] R21/38 R22/38

10.   Bester Paul Michiel b4c3d4e1 *14.4.1814 [B] R21/38 R22/38

11.   Bezuidenhout Daniel Pieter b4c2d3e4f4 *19.11.1813 (Sy vrou en kind en sy ouers met hulle gesin is by Bloukrans vermoor. Hy is op 4.11.1838 weer getroud, (met n suster van Hans de Lange)) [B] R21/38 R22/38

12.   Biddulph Thomas Jervis [B] ???

13.   Bierman Izak [B]

14.   Biggar Alexander Harvey *1781 [B] (Hy was vergesel van n getal Swartes uit Port Natal) R21/38 R22/38

15.   Bornman Johannes Jurgens b1c3 *13.1.1813 +Roggeveld 12.11.1884 [B]

16.   Boshoff Jakobus/Jan [B]

17.   Botes/Bodis Barend Hendrik b2c1d1e4 *8.9.1818 R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

18.   Botes David Petrus b2c1d3e1 (Neef van Barend Hendrik) *10.11.1817 R16/38 R32/39

19.   Botha Ernst Adriaan Lodewyk b1c7d1e15 broer van Johannes Christiaan, *12.12.1809 [B]

20.   Botha Hendrik Josephus b1c7d1e8f3 *8.7.1815 Neef van Lourens Rasmus, *8.7.1815 [B] R22/38

21.   Botha Johannes Christiaan b1c7d1e10 broer van Ernst Adriaan Lodewyk, =15.10.1794 [B] R22/38

22.   Botha Jan/JJ/J [?Johannes Jurgen b1c7d8e7 =20.5.1805] [B] R16/38 R21/38 R22/38

23.   Botha Lourens Rasmus b1c7d1e4f1 broer van Theunis Louis, =26.12.1806 [B] R22/38

24.   Botha Petrus Johannes b4c10d10e1 broer van Willem Adriaan , =2.4.1799 [B]

25.   Botha Philip Rudolph b1c7d2e3f1 =21.9.1800 [B]

26.   Botha TF [B] R21/38 R22/38

27.   Botha Theunis Louis b1c7d1e4f4 broer van Lourens Rasmus, *6.9.1816 [B] R21/38 R22/38

28.   Botha Willem Adriaan/Wm b4c10d10e2 broer van Petrus Johannes, =16.2.1800 R21/38

29.   Bothma Carel A [B] R21/38 R22/38

30.   Bothma Daniel [B] R21/38 R22/38

31.   Breet David b2c7 *16.1.1801. Sy broer Piet is saam met Retief vermoor. R16/38 R32/39

32.   Breytenbach Christiaan Joseph b2c2 =16.10.1796 [B] R21/38 R22/38

33.   Breytenbach Izaak Johannes b4c1d4 *12.3.1819 [B]

34.   Breytenbach Jacob Coenraad b4c1d5 *8.7.1822 [B]

35.   Breytenbach Johan Hendrik b4c1 =17.1,1789 [B]

36.   Breytenbach Johannes Jacobus b4c3 =4.11.1792 [B]

37.   Bronkhorst Johannes Jacob b6c6 =16.4.1769 [B] R21/38 R22/38

38.   Bronkhorst Johannes Jacobus b6c6d4 *4.2.1816 [B]

39.   Bronkhorst Samuel Johannes b6c6d9 *1.7.1826 [B]

40.   Bruwer Eduard Christiaan Daniel b7c4d12 =23.4.1820 [B]

41.   Bruwer Hans (Johannes Hendrik b7c4d4 =16.10.1799 [B]

42.   Buitendagh Carel Hendrik b3c7 =14.2.1788 [B] R16/38 R21/38 R22/38

43.   Buitendagh Carel Hendrik b3c7d3 *27.6.1817 [B] R16/38

44.   Burger Jacobus Johannes jnr b2c2d3e8f1 *8.2.1820 [B]

45.   [??Burger SW b2c2d3e8f5 *16.12.1828 [B] . Het beeste opgepas, kyk Voortrekkermense IV,67]

46.   Buys Piet (Petrus) b3c1d4e7 [B] ??? Seun van Coenraad de Buys en sy eerste vrou, *1798

47.   Celliers Charl Arnoldus b2c1d7e4 *7.9.1801. Sy ouer broer Petrus Gerhardus is saam met Retief vermoor. [B] R21/38

48.   Claassens (Klaassen) Christiaan Cornelis *c 1816 b6c10d1e10. Broer van Jan wat saam met Retief vermoor is. [B]

49.   Claassen Petrus Cornelis b2c2d5 swaer van PR Nel, eerste landdros van PMbg, =1.10.1810 [B] R19/39 R21/38 adR21/38 R22/38

50.   Coetzee Cornelis Johannes Stephanus b7c7d1e1f2 *22.2.1819 [B] R19/38 R21/38 adR21/38

51.   Coetzer Johannes Jacobus b1c12d3 =4.9.1797 [B]

52.   Coetzer Philippus Jeremias b1c12d3e2 seun van Johannes Jacobus, *24.11.1819 [B] Herinneringe

53.   Coetzer Thys [B]

54.   Combrink (Combring) Gerhardus Hermanus Jacobus b2c6d4 *25.4.1802 [B] R21/38 R22/38

55.   Cowie (Cowyn/Kowyn William veldk [B]

56.   Cronje Abraham Marthinus b3c8d1e2 *30.7.1815 [B]

57.   Cronje Pieter b3c8d1 =14.11.1788 [B]

58.   Dannhauser Thomas Richard (JR/TR /Ts/ Ts R) b6 *14.6.1801 R21/38 R22/38

59.   Davel Henning Johannes Ongeklassifiseer *17.5.1821 [B]

60.   Davel Jan (Johannes Christiaan) b3c2 =6.10.1782 [B]

61.   De Beer Abraham Carel Stephanus Cornelis b9c5d2e2 *16.1.1823. Sy pa Matthys Johannes Stephanus is saam met Retief vermoor. [B] R16/38 R21/38 R22/38

62.   De Beer Arnoldus Stephanus b5c7d3e7 sv Christiaan Marthinus, *20.4.1818. Sy ouers Christiaan Marthinus snr en Martha Cornelia Bezuidenhout met drie kinders is vermoor by Bloukrans. adR21/38

63.   De Beer Christiaan Marthinus (C snr) b5c7d3 =15.7.1783 [B] R21/38 R22/38

64.   De Beer Jan Christiaan [B] R16/38 R22/39

65.   De Beer Johan Adam b5c7d3e5 *28.6.1813 [B] R16/38

66.   De Beer Jan Matthys b5c4d8e1 *17.8.1813 R16/38 R32/39

67.   De Beer Matthys Christoffel Johannes *1.11.1815 R32/39

68.   De Beer Stephanus A snr [B] R16/38 R21/38 R22/38

69.   De Beer Zacharias Jacobus b5c7d5e2 *15.9.1814 [B] R32/39

70.   De Beer Zacharias Zsn/Ssn b5c7d1 Sy seun Zacharias Christiaan met vrou en 5 kinders is vermoor by Bloukrans. R16/38 R32/39

71.   De Bruyn Piet (Petrus Frederik) b5c1d9 =25.8.1799 [B] R22/38

72.   De Clerck Abraham Johannes b6c3d7 *3.11.1797 Sy broers Izak Johannes en Johannes Christiaan is saam met Retief vermoor. [B] R21/38 adR21/38 R22/38

73.   De Clercq Barend Jacobus b6c3d17 *6.1.1819 Sy broers Izak Johannes en Johannes Christiaan is saam met Retief vermoor [B] R21/38 adR21/38 R22/38

74.   De Clercq Christiaan Lodewikus [B]

75.   De Clercq Jacob b6c3d5 Sy broers Izak Johannes en Johannes Christiaan is saam met Retief vermoor *25.11.1792 [B] R21/38 R22/38

76.   De Jager Frederick Johannes b1c9d7e3 *19.11.1820 [B] R21/38 R22/38

77.   De Jager Izak J b1c11d7e4 *7.7.1822 [B] Herinneringe Voortrekkermense III,112

78.   De Jager Johannes Wilhelmus b1c11d5e7 *4.1.1818 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

79.   De Jager Lodewyk Petrus b1c11d7e1 *31.8.1816 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

80.   De Lange Adriaan Dirk jnr b10c2d1seun van JH de Lange, *7.10.1819 [B]

81.   De Lange Johan Hendrik (Johannes/ Jan H/ Hans) kmdt b10c2 *8.12.1799 R21/38 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

82.   De Lange Robertus Burnet b10c5 =27.4.1806 , [B] R21/38 R22/38

83.   De Meyer Jacobus Petrus b1c2d5e3f3 *12.5.1815 (SAG 5,599) R22/38

84.   De Wet JC (Kootjie) [B] R16/38 R21/38 R22/38

85.   De Wet Jan E R32/39

86.   De Wet NK R16/38

87.   De Wet Pieter Rudolph b1c2d3e2f1 =5.7.1795 Sy ouers is vermoor by Bloukrans. [B] R16/38 R32/39

88.   De Winnaar Carel Stephanus b1c5 *17.8.1802 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

89.   Deysel (Dysel/Dyssel) Frederik Franciscus b6c1d3 *3.8.1817 R22/38

90.   Dreyer Christiaan Lourens snr b4c1d3 *16.8.1787 Sy seun Thomas Frederik is by Bloukrans vermoor (SAG 2,113) [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

91.   Dreyer Fs [B] R22/38

92.   Dreyer Izak [B]

93.   Dreyer Js R21/38

94.   Dreyer Roelof Petrus Gerhardus b4c1d5 broer van Christiaan Lourens, *1.12.1793 R21/38 R22/38

95.   Du Plessis Francois Jacobus b1c7d5e2f3 =17.1.1804 [B]

96.   Du Plessis Jan/Johannes veldk b6c1d10e1 =28.10.1804 [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

97.   Du Plessis Jan Adriaan b6c1d1e10 broer van Pieter, =21.10.1804 [B]

98.   Du Plessis Pieter b6c1d1e7 =22.7.1798 [B]

99.   Du Plooy Cornelis Michiel b6c2 =26.12.1806 R16/38 R32/39

100.                        Du Plooy Cormelis Willem b10c2 *21.12.1813 R22/38

101.                        Du Plooy Dirk Wouter (Wouter) b10 =6.12.1789 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

102.                        Du Plooy Hendrik ?b8c4 Johannes Hendrik *21.9.1812 R21/38 adR21/38 R22/38

103.                        Du Plooy Willem Francois b8c7 *27.1.1818 [B] R22/38

104.                        Du Preez Pieter Daniel Andries Salomon b6c4d2e10f5 *c1807 Sy vrou en sewe kinders is by Bloukrans vermoor. [B] b6c4d2e10f5 R16/38 R32/39

105.                        Du Preez Roelof Johannes b4c1d5e4f7 *4.11.1802 R16/38 R32/39

106.                        Engelbrecht Adriaan Stephanus b2c3d5 *10.11.1815 Sy pa en twee broers met hulle gesinne is vermoor by Bloukrans. [B]

107.                        Engelbrecht Eduard Johannes b1c4d5 =22.10.1799 broer van Hermanus. [B] R21/38 R22/38

108.                        Engelbrecht Gerhardus Johannes b2c5d3 seun van Adriaan Stephanus, *17.3.1820 [B] R21/28 adR21/38 R22/38

109.                        Engelbrecht Hermanus Hsn b1c4d2 boer van Eduard Johannes, =22.2.1793 [B] R21/38 R22/38

110.                        Engelbrecht Hermanus (H jong) b1c4d2e1 seun van Hermanus Hsn *9.9.1816 R22/38

111.                        Engelbrecht Johannes Cornelis b1c2d2e2 *21.3.1818 seun van Hermanus Hsn R21/38 adR21/38 R22/38

112.                        Engelbrecht Johannes Hendrik b2c3d4 *12.3.1814 Broer van Adriaan Stephanus. Sy pa en twee broers met hulle gesinne is vermoor by Bloukrans R21/38 adR 21/38

113.                        Enslin Johannes Jacobus (Jan, Enzel,J) [B] R16/38 R21/38 R22/38

114.                        Erasmus Anthonie Philippus b3c1d2e12 *10.11.1805 [B]

115.                        Erasmus Barend Christoffel b3c2d2e10 =18.11.1801 [B]

116.                        Erasmus Cornelis Johannes b6c1d1e1f3 *9.11.1816 R21/38

117.                        Erasmus Daniel Elardus b3c12d1e1 *1.2.1804 [B] R21/38 R22/28

118.                        Erasmus Hans (Johannes Jacobus) b3c2d4e3 =3.1.1790 [B] adR21/38

119.                        Erasmus Jacob Lourens Carolus b3c9d1e2 =2.11.1801 [B] R21/38 R22/38

120.                        Erasmus Louw ?Lodewikus Jacobus b3c9d2e9 *11.10.1813 R21/38 R22/38

121.                        Erasmus Petrus Erasmus b3c2d4e5f2 *21.1.1817 [B]

122.                        Erasmus Stephanus Petrus kmdt b3c12d4 =20.4.1788 [B] R21/38 R22/36

123.                        Esterhuizen Jan Christoffel b3c2d6e7 =24.8.1806 [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

124.                        Ferreira Marthinus Stephanus b9c1d6 *2.2.1810 [B]

125.                        Fick Hendrik Johannes b9c4d1e2 *11.3.1813 [B]

126.                        Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Catharina Hendrina Susanna Johanna Esbach (SAG 2,356) [B]

127.                        Fourie Dirk S [B]

128.                        Fourie Hermanus Nicolaas b16c4d5 *13.10.1806 [B] R21/38 R22/38

129.                        Fourie Philippus Jacobus b15c1d5 =30.10.1803 [B] R16/38 R32/39

130.                        Fourie Piet J Petrus Johannes b16c4d3 =16.10.1803 Ontvang kommandogeld R16/38

131.                        Garden kapt [B] ???

132.                        Geers Carel Frederik Christoffel [B] R21/38 R22/38

133.                        Geer Jan R19/38

134.                        Giezing Friedrich [B] R21/38 R22/38

135.                        Gouws Jacob Joseph b3c4d1e4f5 [B] (Dagboek E Smit VM II 27)

136.                        Gouws Daniel [B] R21/38 R22/38

137.                        Gouws Jacob Joseph b3c4d1e4f5 *24.1.1821 [B] (Dagboek E Smit VM II 27)

138.                        Gouws Jacob Marthinus b3c4d1e4 *23.10.1791 [B] R16/38 R21/38 R22/38

139.                        Gouws Marthinus Gerhardus b3c10d1e2 *12.5.1810 [B] R21/38 R22/38

140.                        Gouws Pieter Johannes b3c10d1e1 =30.10.1808 [B] R21/38 R232/38

141.                        Greyling Jan Christoffel b11c2d3 =28.10.1804 [B]

142.                        Greyling Pieter Jacobus b11c2d2 =25.11.1801 [B] [Alles dui daarop dat hy nie saam met die kommando was nie. Kyk Hatting, Voortrekkermense I bls 179]

143.                        Grobler Nicolaas b6c3d7 830.6.1803 [B] 6c3d7 [B] R19/38 R16/38 R21/38 R32/39

144.                        Grobler Nicolaas Johannes b9c11d4 *16.5.1812 R16/38

145.                        Grove Hermanus Gerhardus b3c9d5 =13.7.1794 [B]

146.                        Hamman Jacobus Johannes de oude b5c1 =16.11.1788 Volgens oorlewering

147.                        Hammes (Hamers) Pieter Johannes b1c2 =4.6.1797 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

148.                        Hatting Christiaan Jacobus b11c1d3 =2.8.1795 [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

149.                        Hatting Francois Marthinus b8c7d4e1 *20.4.1814 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

150.                        ?Hatting Johannes Dewald [B] [Johannes Dewald snr is reeds op 24.6.1838 oorlede. Sy seun Johannes Dewald was in 1838 net 13 jaar oud] ???

151.                        Hattingh Johannes Hendrik b11c1d2e1 =15.1.1819 [B] Herinneringe Voortrekkermense I bls 103-208

152.                        Herbst Marthinus Johannes Hendrik b3c5 *3.5.1820 [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

153.                        Herbst MJH Hsn R16/38 R32/39

154.                        Heydenreich Cornelis Frederik b6c2d2 *31.10.1801 [B]

155.                        Human Petrus Gerhardus b5c7d1 =23.10.1797 [B] R21/38 R22/38

156.                        Jacobs Gabriel Gerhardus Nicolaas b5c3d8e1f7 seun van Pieter Daniel, *31.10.1817 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

157.                        Jacobs Jan H [B]

158.                        Jacobs Pieter Daniel kmdt b3c3d8e1 =5.11.1770 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

159.                        Janszen Willem Jacobus Ongeklassifiseer [B] R21/38 adR21/38 R22/38

160.                        Johnston J *c1793 R32/39

161.                        Jordaan Willem ?Willem Johannes b3c1d11e3 =15.4.1821 [B]

162.                        Joubert Abraham Benjamin b10c6d4e10 seun van Jacobus Petrus wat saam met sy vrou by Bloukrans vermoor is, 16.4.1815 [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

163.                        Joubert Gideon [Miskien Gideon Jacobus b8c3d5e1f7 *8.4.1817] [B

164.                        Joubert Jan Christoffel Jacs sn b10c6d4e11 broer van Abraham Benjamin en seun van Jacobus Petrus wat saam met sy vrou by Bloukrans vermoor is, *29.7.1817 [B] R21/38 adR 21/38 R22/38

165.                        Joubert Jan jnr ?Jan Hendrik b10c6d7e5 seun van Jan Christoffel wat saam met sy vrou en twee kinders by Bloukrans vermoor is, *4.7.1819 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

166.                        Joubert Josua Francois b10c6d9e1 seun van Petrus Jacobus, *25.8.1808 ad32/39 R60/40

167.                        Joubert Petrus Jacobus snr b10c6d9 =3.9.1786

168.                        Joyce/Joice Robert [B] R21/38 R22/38

169.                        Kemp Gerhardus Philippus b3c5d7 =29.5.1791 [B] R21/38 adR21/38(S) R22/38

170.                        Kemp Jacobus Frederik b3c5d7e3 seun van Gerhardus Philippus, *8.6.1819 [B]

171.                        Kemp Petrus Johannes b3c5d7e2 seun van Gerhardus Philippus, *3.8.1817 [B]

172.                        Klopper Hendrik Balthasar b7c4d6 *29.5.1812 [B] R21/38 R22/38

173.                        Klopper Jacobus Marthinus Lourens b8c8d7 =17.5.1816.seun van Coenraad Christoffel en broer van Lucas Cornelis Johannes wat albei saam met Retief vermoor is, [B] R21/38 R22/38

174.                        Koekemoer C [?Christoffel b1c7d6 *9.4.1809] [B]

175.                        Koekemoer Gerhardus Petrus b1c4d5 =8.7.1798 R21/38 adR21/38 R33/38

176.                        Koekemoer Joachim Marthinus J sn b1c4d1e4 *1.1.1817 R19/38

177.                        Koekemoer Martinus b1c4d1e6 *20.12.1825 (?Net 13 jaar oud) [B] ???

178.                        Krtizinger Lewis [B]

179.                        Kruger Jan (Johannes Christiaan) b5c1 *9.10.1809 [B] R16/38 R21/38 R22/38

180.                        Kruger Pieter Ernst b8c3d1e1 swaer van Dirk Stephanus Petrus Badenhorst, *8.1.1810 [B] 16/38 R32/39 R22/38

181.                        Kruger PJ/POJP [B] R16/38 R32/39

182.                        Kruger Theunis Johannes b7c2d4e4 Oom van SJP Kruger, *7.6.1806 [B]

183.                        Laas Cornelius Johannes b6c6 *9.1.1819 [B] R21/38 R22/38

184.                        Laas Mathys Petrus b3c3 [B]

185.                        Labuschagne Casper Jeremias b2c4d3e4 =18.11.1801 [B] R16/38 R21/38 R32/39

186.                        Labuschagne/Lebbuschanie Jan Harm b2c4d1e1 =16.12.1792 [B] R16/39 R32/39

187.                        Labuschagne/Labbuschagnie Johannes Philippus b2c4d6e6 *2.10.1809 [B] R21/38 adR21/38 R22/38

188.                        Labuschagne Willem Adriaan b2c4d3e2 =23.12.1798 [B]

189.                        Landman AKP snr ?Johan Karel Pieter b2c1d7 *18.5.1812 [B]

190.                        Landman Johannes Abraham (Jan) b2c1d1 =25.3.1798 [B]

191.                        Le Roux D [B] R21/38 R16/38 R33/38

192.                        Le Roux Nicolaas b3c2d2e2 *9.6.1813 (SAG 10,189) [B] Joernaal Bantjes Bird 452

193.                        Leech [B]

194.                        Liebenberg Christiaan Jacobus snr b2c4d4 =21.2.1796 [Sy pa, twee van sy broers en etlike ander familielede is deur die Matabele vermoor by Liebenbergkoppie. Sy neef Barend Johannes is saam met Retief vermoor] en [B] R21/38 R22/38

195.                        Liebenberg Christiaan Jacobus jnr b2c4d4e2 31.3.1823 OF b2c2d2e2 =30.7.1809, n swaer van Sarel Cilliers [B] R21/38 adR21/38

196.                        Lindeque GP/ Lindeqiwee snr [B] R16/38 R21/38 R22/38 R32/39

197.                        Lindeque /Lindequiwee Petrus b2c10d1 *5.12.1802 [B] R16/38 R21/38 R32/39

198.                        Lombard Hermanus Anthonie snr b3c3d7e3 =11.10.1789 [B] R16/38 ad R32/39

199.                        Lombard Hermanus Stephanus (S) [B] b3c3d6e6 Kommandant. R22/38

200.                        Lombard Johannes Jurie Antonie (Hans) b3c3d2e5f1 *19.3.1807 [B]

201.                        Lotter Jacob b7c6d4 *23.10.1808 R22/38

202.                        Lotter Johannes R21/38 R22/38

203.                        Lotter Willem Mattheus Johannes Wsn b7c6d6 *20.2.1812 R16/38 R32/39

204.                        Lottering Barend Christoffel *19.3.1801 Moerschell, der Wilde Lotrie,31

205.                        Lottering Francois *14.1.1794 Moerschell, der Wilde Lotrie,31

206.                        Lottering Jacobus Arnoldus Francois *18.10.1816 Moerschell, der Wilde Lotrie,31

207.                        Ludick MJ ?Michiel Jacobus b8c2 *23.12.1817 [B]

208.                        Maartens Hendrik Jacobus b1c7 =7.3.1802 [B]

209.                        Maartens Jan Thomas b1c6 =28.9.1800 [B] R21/38 R22/38

210.                        Malan Daniel Jacobus Johannes b6c5d7e4 *23.11.1821 Sy broer David Eduard het by Italeni gesneuwel [B]

211.                        Malan David Daniel b6c5d9e1 *20.3.1816 Sy pa Hercules Philippus is saam met Retief vermoor [B]