Soek deur die Breedt Familie Register vir:
Gebruik "%" vir 'n wildcard en stel operator na "LIKE". Voorbeeld: Om te soek vir al die nageslag van a1b2c5: "a1b2c5%" "LIKE" "SrNr"
Dit kan in alle velde gebruik word.
Data om te soek: Operator Veld om in te soek Sorteer volgens